Wspieraj działania Fundacji Batorego! | System CRM Fundacji im. Stefana Batorego

Wspieraj działania Fundacji Batorego!

Włącz się w budowę społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa obywateli świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. 

Przekaż darowiznę przez dostępny obok formularz i pomóż nam realizować tak bardzo potrzebne dziś inicjatywy na rzecz demokracji w Polsce!

Dzięki Twojej darowiźnie będziemy włączać obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących ich społeczności, stać na straży praworządności, dbać o przestrzeganie przez władze przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym, przeciwdziałać dyskryminacji.

 

Jak jeszcze możesz nas wesprzeć?

Przekaż 1% podatku

Wpisz numer KRS Fundacji: 0000 101194 w odpowiednie pole w swoim formularzu PIT.
Więcej informacji oraz bezpłatny program do rozliczenia podatku znajdziesz na stronie: 1procent.batory.org.pl

Zdefiniuj zlecenie stałe

Ustal w swoim banku stałe zlecenie na comiesięczny odpis na cele statutowe Fundacji. 
Możesz także wspierać konkretny program lub projekt, który prowadzimy.

Dokonaj jednorazowej wpłaty na konto

Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa
konto: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
tytuł: darowizna na cele statutowe

Dla płatności zagranicznych:
IBAN: PL74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
SWIFT: CITIPLPX

W razie pytań prosimy o kontakt:
informacja@batory.org.pl
tel. 22 536 02 00

Przepraszamy. Strona w budowie.
Wróć do nas już niedługo!

Suma kwot
strona dotacji
Podane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, przetwarzane są przez Fundację im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa) w celu realizacji umowy darowizny. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem systemu DotPay. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego zamieszczamy w polityce prywatności.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa) w celu otrzymania podziękowań i informacji o możliwości wsparcia działalności Fundacji.