Wspieraj działania Fundacji Batorego!

Włącz się w budowę społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa obywateli świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Przekaż darowiznę i pomóż nam realizować tak bardzo potrzebne dziś inicjatywy na rzecz demokracji i praworządności w Polsce. Dzięki Twojej darowiźnie będziemy włączać obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących ich społeczności, stać na straży praworządności, dbać o przestrzeganie przez władze przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym, przeciwdziałać dyskryminacji.

Jak nas wesprzeć?

Przekaż 1% podatku

Wpisz numer KRS Fundacji: 0000 101194 w odpowiednie pole w swoim formularzu PIT.
Więcej informacji oraz bezpłatny program do rozliczenia podatku znajdziesz na stronie: 1procent.batory.org.pl

Zdefiniuj zlecenie stałe

Ustal w swoim banku stałe zlecenie na comiesięczny odpis na cele statutowe Fundacji. 
Możesz także wspierać konkretny program lub projekt, który prowadzimy.

Dokonaj jednorazowej wpłaty

Przekaż nam darowiznę przelewem tradycyjnym w banku lub przekazem na poczcie.

Dane do przelewu:
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa
konto: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
tytuł: darowizna na cele statutowe

W razie pytań prosimy o kontakt:
informacja@batory.org.pl
tel. 22 536 02 00

Suma kwot
strona dotacji
Podane dane, wraz z kwotą przekazanej darowizny, przetwarzane są przez Fundację im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa) w celu realizacji umowy darowizny. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem systemu DotPay. Wpłacający ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego zamieszczamy w polityce prywatności.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa) w celu otrzymania podziękowań i informacji o możliwości wsparcia działalności Fundacji.