Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.
Newsletter Fundacji Batorego

lipiec-sierpień 2020

Sprawozdanie roczne

Opublikowaliśmy przyjęte przez Radę Fundacji Sprawozdanie z naszej działalności w roku 2019 oraz sprawozdanie sporządzane zgodnie ze wzorem sprawozdania dla organizacji pożytku publicznego i zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego.


APELUJEMY


Apel do polskich firm telekomunikacyjnych o zniesienie opłat za połączenia i roaming z Białorusią

Wraz z 20 organizacjami społecznymi apelujemy do polskich firm telekomunikacyjnych, aby zniosły opłaty za połączenia i roaming z Białorusią i w ten sposób utrudniły reżimowi Aleksandra Łukaszenki odcinanie łączności Białorusi ze światem. Petycję z prośbą o wsparcie białoruskiej walki o wolność i demokrację kierujemy do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz do operatorów sieci Plus, Play, Orange, T-Mobile PL.

List opozycjonistek polskich do opozycjonistek białoruskich

Działaczki opozycji demokratycznej PRL skierowały list do przywódczyń opozycji demokratycznej na Białorusi. Podpisała go m.in. Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji Batorego, a w latach 1977-89 działaczka opozycji demokratycznej i "Solidarności".

List otwarty Grupy Zagranica dotyczący sytuacji na Białorusi 

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi wyrażamy solidarność ze społeczeństwem białoruskim i stanowczo wzywamy władze Białorusi do zaniechania represji wobec swoich obywateli, do zakończenia wszystkich spraw o podłożu politycznym, zapewnienia warunków do przeprowadzenia wolnych i sprawiedliwych wyborów oraz do zaprzestania użycia siły przeciwko pokojowym demonstrantom i dziennikarzom.

Stanowisko w sprawie projektu szczególnych rozwiązań w związku z COVID-19

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań zawartych w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli wejdą one w życie, politycy i urzędnicy będą mogli liczyć na bezkarność w związku z wszelkimi bezprawnymi działaniami, które będą mieć faktyczny lub tylko pozorny związek z walką z pandemią i innymi chorobami zakaźnymi.

Oświadczenie w sprawie zajść po zatrzymaniu aktywistki LGBT+ – Margot

Wraz z innymi organizacjami społecznymi wyrażamy solidarność z działaczami i działaczkami, aktywistami i aktywistkami LGBT+ w ich sprzeciwie wobec szerzonej przeciw nim propagandzie pogardy i zniesławiania. Zamieszki po zatrzymaniu aktywistki LGBT+ – Margot są efektem trwających od wielu miesięcy działań propagandowych wymierzonych w środowisko LGBT+, niedopuszczalnych w cywilizowanym świecie wypowiedzi polityków obozu rządzącego oraz nagonki ze strony mediów rządowych.

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy Prawo oświatowe

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi sprzeciwiamy się projektowanym zmianom w ustawie Prawo oświatowe. Przedstawione rozwiązania nakładają ograniczenia na działalność organizacji społecznych w szkołach i placówkach oraz utrudniają korzystanie z oferowanego przez nie wsparcia.

Apel w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Wraz z ponad 600 sygnatariuszami podpisaliśmy się pod apelem do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Konwencji Stambulskiej. Mając na uwadze dobro tysięcy osób doznających przemocy domowej w Polsce wnosimy o publiczne zapewnienie, że Polska nie wypowie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.


WSPIERAMY


Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy
Konkurs na projekty sektorowe

Opublikowaliśmy wyniki I etapu konkursu dotacyjnego na projekty sektorowe. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 60 spośród 388 ocenionych merytorycznie wniosków wstępnych. Gratulujemy ich autorom i autorkom! Termin przesłania wniosków pełnych upływa 26 października.

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy
Konkurs na projekty tematyczne

W pierwszym konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne zakończyliśmy kolejny etap – ocenę formalną wniosków pełnych. Teraz eksperci Programu zaczną oceniać wnioski merytorycznie. Wyniki opublikujemy pod koniec października.

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej
Czas solidarności

37 organizacji społecznych zajmujących się m.in. pomocą prawną dla uchodźców i uchodźczyń, ochroną Puszczy Karpackiej, wydawaniem gazety o sprawach lokalnych, udzielaniem wsparcia i kształtowaniem postawy akceptacji społecznej wobec osób LGBT+ i ich rodzin oraz propagowaniem zasad demokratycznego państwa prawa otrzymało dotacje z Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej. Łączna kwota dotacji wynosi już ponad 1 mln zł. Fundusz uruchomiliśmy w odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa w Polsce.

Fundusze Powierzone
Stypendia dla maturzystów

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce do 1 września przedłużyliśmy termin składania wniosków o stypendia dla tegorocznych maturzystów z Funduszu Grupy Pracuj, Funduszu „Rozwiń Skrzydła” Janiny i Jana Putka oraz Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko do 1 września.

Demokracja w Działaniu
Organizacje społeczne. ToDziała

Na profilu kampanii społecznej Organizacje Społeczne. To Działa trwa akcja #OdNasZależy, w której usłyszeć możemy głosy aktywistów i aktywistek na temat rzeczywistości, jaką chcemy razem tworzyć. Czas pandemii to szczególny moment, w którym zastanawiamy się, jak będzie wyglądała przyszłość i czy mamy na nią jakikolwiek wypływ. Do jakiego świata chcemy wrócić? A może to dobry czas, żeby przemyśleć świat na nowo? Kampanię wspieramy dotacją z programu Demokracja w Działaniu.


POLECAMY


Kandydatka na RPO zaprasza do rozmowy

Wspierana przez ponad 500 organizacji kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zaprasza organizacje społeczne do rozmowy o ich wyzwaniach, problemach i pomysłach na współpracę z urzędem RPO. Najbliższe spotkanie odbędzie się 1 września i będzie poświęcone ochronie środowiska i klimatowi.

Dotacje na działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej
Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego – Sofia zaprasza organizacje społeczne prowadzące działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej do składania wniosków o dotacje.


ROZMAWIAMY


forumIdei
Debata o Niepołomicach

W gronie samorządowców, aktywnych mieszkańców, obserwatorów i komentatorów życia lokalnego z Niepołomic analizowaliśmy jakie są następstwa powołania w mieście komisarza i trybu, w jakim to się stało. W jaki sposób zmieniło to funkcjonowanie miasta, relacje zarządzających miastem i rady, samorządu i mieszkańców?

forumIdei
Debata o zamówieniach publicznych

“Tarcze antykryzysowe” wprowadziły wiele nowych przepisów w obszarze zamówień publicznych. Część budzi uzasadnione kontrowersje, część tworzy rozwiązania, na które uczestnicy rynku zamówień publicznych dotychczas bezskutecznie czekali. Podczas debaty przyjrzeliśmy się polskiemu systemowi zamówień publicznych w czasie kryzysu.

forumIdei
Debata „Polska 2020: perspektywy po wyborach”:

W debacie po drugiej turze wyborów zastanawialiśmy się, w jakiej rzeczywistości znaleźliśmy się po 12 lipca 2020, pytaliśmy o głębsze zmiany i próbowaliśmy spojrzeć z dystansu na zachodzące procesy polityczne.

forumIdei
Webinarium o roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Podczas spotkania dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób ETPCz może wesprzeć starania o obronę praworządności w Polsce i omawialiśmy możliwe sposoby współdziałania społeczeństwa obywatelskiego i środowiska prawniczego w przedmiocie ochrony praw człowieka w Polsce.


DZIAŁAMY


Masz Głos, Masz Wybór
Webinarium „Jak powstrzymać konflikt lokalny?”

Anna Dąbrowska i Piotr Skrzypczak z Homo Faber, eksperci akcji Masz Głos, opowiedzieli o tym, czym jest konflikt lokalny i jakie czynniki go wywołują, przedstawili mechanizm narastania konfliktu i sposoby, jak skutecznie rozwiązywać problemy i mediować w trudnych sytuacjach.


PUBLIKUJEMY


forumIdei
Epidemia nieufności

Paweł Marczewski analizuje wyniki badań zaufania społecznego w stanie pandemii i zastanawia się jak poziom zaufania społecznego w Polsce przełożył się na zachowania obywateli w tym czasie.

forumIdei
Pieniądze za praworządność: czy na pewno?

Szymon Ananicz omawia prace nad stworzeniem mechanizmu uzależniającego wypłaty funduszy europejskich od przestrzegania zasad praworządności i proces tworzenia instrumentów egzekwujących stosowanie się do norm i wartości Unii przez państwa członkowskie.   

forumIdei
Format 17+1: mniej niż suma części

Alicja Bachulska omawia obecne znaczenie międzynarodowej inicjatywy władz w Pekinie z 2012 roku - Formatu 17+1, która miała usprawnić współpracę polityczną, gospodarczą i międzyludzką pomiędzy Chińską Republiką Ludową a państwami Europy Środkowo-Wschodniej.  

forumIdei
Niezmienne pryncypia, czyli o doktrynie polskiej polityki wschodniej

Wojciech Konończuk polemizuje z opiniami pojawiającymi się w debacie publicznej wzywającymi do rewizji polskiej polityki wschodniej i uznającymi, że błędem było oparcie jej na tzw. doktrynie Giedroycia.

forumIdei
Głosowanie korespondencyjne za granicą – wnioski praktyczne

Magdalena Wrzalik analizuje doświadczenia z pierwszej tury wyborów prezydenckich, które pokazały, że aktualnie obowiązujące uregulowania dotyczące głosowania poza krajem nie są w pełni dostosowane do obecnej rzeczywistości.

forumIdei
Jak pandemia zmieni Unię?

Szymon Ananicz omawia przyjęte i planowane przez Unię Europejską rozwiązania problemów związanych z pandemią koronawirusa, które mogą doprowadzić do wzmocnienia podmiotowości politycznej i gospodarczej Wspólnoty.


KOMENTUJEMY


O co naprawdę chodzi w projekcie Ziobry i Wosia?

„Funkcjonujące w Polsce od wielu lat przepisy dotyczące sprawozdawczości organizacji pozarządowych są wzorowane na amerykańskich, gdzie obowiązuje dogmat, że to obywatele kontrolują organizacje zaufania publicznego poprzez ich pełną przejrzystość. Jeśli coś w tej transparentności szwankuje, to nie z powodu braku czy niedoskonałości przepisów, ale braku ich egzekucji przez organa kontroli: ministerstwa i izby skarbowe” – pomysł specjalnego rejestru dla organizacji otrzymujących dotacje z zagranicy komentuje Ewa Kulik-Bielińska, Dyrektorka Fundacji Batorego.

blogIdei
Polecamy najnowsze wpisy na bloguIdei

Komentujemy tu aktualności z polityki i życia społecznego, zwracamy uwagę na sprawy, które mediom i politykom umknęły.

W tym miesiącu napisali:

Piotr Kosiewski – o nowym muralu przedstawiającym Jacka Kuronia i sporach o upamiętnianie
Pauluk Bykouski – o kryzysie politycznym i społecznym przebudzeniu Białorusi

Dawid Sześciło – o pomyśle przywrócenia 49 województw
Piotr Buras – o batalii o praworządność u UE
Grażyna Kopińska – o zamówieniach publicznych w kryzysowej sytuacji
Renata Mieńkowska-Norkiene – o tym, czy w czasach pandemii Unia zawiodła


Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną: batory.org.pl/wspieraj

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy instytucji, numeru telefonu jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania elektronicznego newslettera informującego o prowadzonych przez nas działaniach.

Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fundacji jakim jest informowanie opinii publicznej o działaniach podejmowanych przez Fundację w ramach realizacji jej celów statutowych. Pani/Pana dane osobowe zostały przez nas zgromadzone w ramach wcześniejszych kontaktów bezpośrednich lub ze źródeł powszechnie dostępnych tj. stron internetowych instytucji, firm, mediów.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Newslettera nie będą bez Pana/Pani zgody udostępniane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane firmie serwisującej nasz system informatyczny.

Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania ww. danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pani prawo wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem w/w danych na potrzeby przesyłania elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas tego newslettera, prosimy kliknąć link Wypisz mnie.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów,  prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

FacebookTwitterYouTube
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00
e-mail: informacja@batory.org.pl
www.batory.org.pl