Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.
Newsletter Fundacji Batorego

październik 2020


WSPIERAMY


Uruchamiamy Fundusz Praw Kobiet

W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet, uruchamiamy Fundusz Praw Kobiet oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy. Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu.

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy
Niedługo wyniki I konkursu tematycznego

Wyniki I konkursu na projekty tematyczne na małe i duże dotacje ogłosimy do 6 listopada. Zakończyliśmy też przyjmowanie wniosków pełnych w konkursie na projekty sektorowe: organizacje społeczne złożyły 60 wniosków pełnych.

Wspieramy Zuzannę Rudzińską-Bluszcz

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz ponownie jest jedyną kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka zgłoszona została przez posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL. Swoje poparcie dla niej wyraziło już ponad 1150 organizacji społecznych, kolejne mogą dołączyć na stronie www.naszrzecznik.pl.

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej
Dotacje na wyzwania związane z pandemią

49 dotacji na łączną kwotę 1,3 mln zł otrzymały organizacje społeczne w Funduszu Solidarnościowym Działaj Dalej, który uruchomiliśmy w odpowiedzi na problemy związane z pandemią koronawirusa. Otrzymaliśmy 320 wniosków.


SOLIDARYZUJEMY SIĘ


Solidarni w obronie naszych praw i wolności.
Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie aktualnego kryzysu społecznego

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Odmawianie uznania podmiotowości protestujących, pogarda dla ich argumentów i racji, jawne grożenie przemocą państwową i wezwanie prezesa partii rządzącej, wicepremiera rządu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, do przemocy pozapaństwowej wywołują olbrzymi niepokój i zdecydowany sprzeciw – pisze w oświadczeniu Sieć organizacji społecznych na rzecz Polski obywatelskiej.

Oświadczenie Edwina Bendyka i Andrzeja Rycharda w sprawie protestów po wyroku TK

W sytuacji narastającego kryzysu wywołanego przez pandemię potrzebujemy w Polsce jedności i solidarności, a nie działań powiększających i tak już głębokie podziały społeczne. Nie może być i nie ma zgody na wykorzystywanie kryzysu do prowadzenia walki politycznej. Nie może być i nie ma zgody na instrumentalizację godności i cierpienia. Nie może być i nie ma zgody na dyskryminację kogokolwiek ze względu na płeć, wiek, wyznanie, niepełnosprawność, tożsamość kulturową, etniczną, orientację seksualną – piszą Edwin Bendyk, prezes Zarządu Fundacji Batorego i Andrzej Rychard, przewodniczący Rady Fundacji.
 


ZAPRASZAMY


forumIdei
Państwo i społeczeństwo w czasach pandemii

4 listopada o godz. 18 zapraszamy na debatę online „Państwo i społeczeństwo w czasach pandemii”. W dyskusji chcemy skupić się właśnie na państwie i jego relacjach ze społeczeństwem – wzajemnych zależnościach, punktach styku oraz napięciach – w czasach kryzysu. Wprowadzenie wygłosi Jerzy Hausner, a skomentują je: Anna Giza-Poleszczuk, Bartłomiej Sienkiewicz, Ryszard Szarfenberg. Prowadzenie: Edwin Bendyk.

Podcasty „Batory w Polityce”

W każdy czwartek zapraszamy do wysłuchania rozmowy Edwina Bendyka, prezesa Fundacji Batorego i publicysty tygodnika „Polityka” z zaproszonymi gośćmi o problemach, szansach i wyzwaniach, jakie stawia przed nami zmieniająca się rzeczywistość. Polecamy rozmowę z prawniczką i członkinią naszego Zespołu Ekspertów Prawnych Anną Rakowską-Trelą na temat ostatniego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego oraz rozmowę z Piotrem Burasem, dyrektorem warszawskiego biura European Council on Foreign Relations o tym, czy Polsce uda się zawetować unijny budżet, aby nie dopuścić do powiązania praworządności z funduszami UE.

„Polacy Białorusinom” – premiera wyjątkowego teledysku

Prezentujemy teledysk „Polacy Białorusinom”, w którym białoruska pieśniarka Nasta Niakrasava wykonuje „Mury” Jacka Kaczmarskiego przy akompaniamencie Jacka Kleyffa. Inicjatorami i organizatorami tej produkcji są Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.
 


OGŁASZAMY


Fundusz im. Beaty Pawlak
Znamy Laureatów Nagrody im. Beaty Pawlak za 2019 i za 2020 rok

Laureatem Nagrody im. Beaty Pawlak za 2019 rok został Mirosław Wlekły za książkę „Raban! O kościele nie z tej ziemi”. Laureatką Nagrody im. Beaty Pawlak za 2020 rok została Agnieszka Pajączkowska za książkę „Wędrowny Zakład Fotograficzny”. Nagroda im. Beaty Pawlak przyznawana jest od 2003 roku za tekst przybliżający inne kultury, religie i cywilizacje.
 


PUBLIKUJEMY


forumIdei
Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie rozstrzygnięcia TK dotyczącego aborcji

Usunięcie z polskiego systemu prawnego możliwości wykonania aborcji z przyczyn embriopatologicznych będzie naruszało prawa i wolności człowieka, w tym wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W szczególności możliwe jest sformułowanie zarzutu o naruszenie art. 3 Konwencji (zakazu tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania), art. 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) – pisze w stanowisku Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

forumIdei
Ustawodawstwo okresu pandemii a funkcjonowanie samorządu

Ustawodawstwo wydawane w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 i jej skutkom wywarło zarówno pośredni, jak i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego – pisze prof. Hubert Izdebski w pierwszej analizie z cyklu "Tarcze Antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u?".

forumIdei
Analizy poświęcone wyborom prezydenckim 2020

Przebieg wyborów Prezydenta RP w 2020 roku zarówno w odniesieniu do głosowania, które ostatecznie nie odbyło się 10 maja, jak i do elekcji, która została przeprowadzona w czerwcu i lipcu 2020 roku, pozostaje w sprzeczności ze standardami wolnych, demokratycznych wyborów. Andrzej Rychard i Jacek Haman napisali o społecznym i politycznym kontekście wyborów. Anna Rakowska-Trela z kolei zanalizowała wybory 2020 w kontekście prawnym.

forumIdei
Sukces czy porażka zdalnego nauczania?

Czego dowiedzieliśmy się o kondycji polskiego systemu edukacji i jakie piętno odcisnęła na nim epidemia? Szukając odpowiedzi na te pytania Marta Zahorska przeanalizowała dziewięć ogólnopolskich badań nad warunkami zdalnej edukacji w Polsce prowadzonych między kwietniem a lipcem 2020.

forumIdei
Służba cywilna dziś i jutro

W ostatnich latach służba cywilna, podobnie jak media czy sądy, jest instytucją szczególnie silnie odczuwającą skutki zmian wprowadzonych przez obecną ekipę rządzącą. Robert Sobiech i Jacek Kozłowski wskazują na najistotniejsze wyzwania, przed którymi stoi służba cywilna w Polsce oraz przedstawiają propozycję reformy całej administracji rządowej.
 


DZIAŁAMY


forumIdei
Dostęp do informacji publicznej w zamówieniach

Zapraszamy do obejrzenia webinarium o roli dostępu do informacji publicznej w zamówieniach publicznych. Czy można je ograniczać i pod jakimi warunkami? Czy prawo dostępu do informacji jest zawsze respektowane przez zamawiających?

Masz Głos, Masz Wybór
Webinarium o gniewie

Gniew jest częścią naszego życia społecznego, wzbudza nieufność i lęk, ale czy można go dobrze wykorzystać? W czasie webinarium z Tomaszem S. Markiewką, autorem książki „Gniew” zastanawialiśmy się nad rolą obywatelskiego sprzeciwu.

forumIdei
O jawności finansowania polityki

Na zaproszenie Instytutu Strategie 2050 do konsultacji „Założeń do projektu ustawy o jawności finansowania działalności politycznej w Polsce” przedstawiamy nasze opinie nt. proponowanych przez autorów rozwiązań. W dokumencie wyrażamy m.in. obawę, że w obecnej kadencji parlamentu nawet szczytne dążenia mogą zostać wykorzystane jako oręż do walki z opozycją.
 


KOMENTUJEMY


forumIdei
Piotr Buras: o konsekwencjach wygranej Bidena w wyborach w USA.

Spasimir Domaradzki: o deficycie praworządności w Bułgarii.

Piotr Buras: o sąsiedztwie politycznym Niemiec i Polski.

Piotr Buras i Szymon Ananicz: o nowych mechanizmach ochrony praworządności w Unii Europejskiej.

blogIdei
Szymon Ananicz: o tym, czym się różni rzecznik od „rzecznika”?

Andrzej Zybała: o rządzeniu rządem.

Edwin Bendyk: o protestach i niekonstytucyjnym rozstrzygnięciu Trybunału.
 


Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną: batory.org.pl/wspieraj

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy instytucji, numeru telefonu jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania elektronicznego newslettera informującego o prowadzonych przez nas działaniach.

Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Fundacji jakim jest informowanie opinii publicznej o działaniach podejmowanych przez Fundację w ramach realizacji jej celów statutowych. Pani/Pana dane osobowe zostały przez nas zgromadzone w ramach wcześniejszych kontaktów bezpośrednich lub ze źródeł powszechnie dostępnych tj. stron internetowych instytucji, firm, mediów.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Newslettera nie będą bez Pana/Pani zgody udostępniane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane firmie serwisującej nasz system informatyczny.

Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania ww. danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pani prawo wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem w/w danych na potrzeby przesyłania elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas tego newslettera, prosimy kliknąć link Wypisz mnie.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów,  prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

FacebookTwitterYouTube
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00
e-mail: informacja@batory.org.pl
www.batory.org.pl