Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.
Newsletter Fundacji Batorego

maj-czerwiec 2018


ZAPRASZAMY


forumIdei

Debata „Czy demokracja socjalna ma przyszłość?”

28 czerwca zapraszamy na debatę publiczną „Czy demokracja socjalna ma przyszłość?”, podczas której zastanowimy się czy współczesna demokracja może istnieć bez gwarancji praw socjalnych. Przedstawimy także opracowanie prof. Stanisławy Golinowskiej (Instytut Zdrowia Publicznego UJ) „Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku”, które ukazuje polską politykę społeczną ostatnich lat (w tym rozwiązania rządu PiS: program Rodzina 500+, cofnięcie reform edukacyjnych) na tle rozwiązań z innych państw europejskich.

Zarejestruj się


Debata „Walka o Ukrainę: postępy i wyzwania w 2018 r.”

27 czerwca zapraszamy na debatę, którą organizujemy wspólnie z Chatham House, podczas której zastanowimy się jakie są perspektywy dalszej integracji Ukrainy z UE, a także w jaki sposób Ukraina może wprowadzać reformy gospodarcze i przyciągnąć inwestycje zagraniczne. Przedstawimy raport Chatham House „Walka o Ukrainę”. Słowo wstępne wygłoszą Kataryna Wolczuk (Chatham House, współautorka raportu), Timothy Ash (Bluebay Asset Management, Londyn, współautor raportu) oraz Marta Jaroszewicz (Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia).

Zarejestruj się


Seminarium „Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych”

27 czerwca zapraszamy na seminarium organizowane z kancelarią DZP „Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych”, które poświęcimy systemom compliance w prawie zamówień publicznych i sposobom poprawy zarządzania ryzykiem nieprawidłowości. Spotkanie poprowadzą specjaliści zajmujący się od lat prawem zamówień publicznych. Udział wezmą przedstawiciele firm – zarówno zamawiających, jak i wykonawców – w których funkcjonują systemy compliance. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Dowiedz się więcej


Webinaria na temat wyborów samorządowych 2018

We współpracy z ekspertami przeprowadziliśmy w ostatnich tygodniach cztery szkolenia internetowe poświęcone tematyce wyborczej. Osoby uczestniczące w webinariach poznały zasady funkcjonowania komitetów wyborczych, szczegóły zmian w prawie wyborczym, a także dowiedziały się, jakie zmiany w relacjach między mieszkańcami a lokalnymi władzami wprowadza nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Zapraszamy do obejrzenia webinariów oraz śledzenia informacji o kolejnych szkoleniach.

Zobacz webinaria


APELUJEMY


Apel polskich organizacji do MSZ i PZPN

Zwróciliśmy się z apelem do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza oraz do prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, aby wsparli działania międzynarodowe na rzecz uwolnienia Ojuba Titijewa, Olega Sencowa oraz wszystkich pozostałych osób aresztowanych lub skazanych z powodów politycznych przez Federację Rosyjską.

Przeczytaj apel do MSZ
Przeczytaj apel do PZPN


Wzywamy KE do działań w obronie niezależnego sądownictwa w Polsce

Wraz ze 120 organizacjami obywatelskimi zaapelowaliśmy do Przewodniczącego Komisji Europejskiej o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Więcej informacji na stronie inicjatywy Europo! Nie odpuszczaj!


ANALIZUJEMY


forumIdei

Analiza nt. zmian w kodeksie wyborczym

Prezentujemy opinię prawną prof. Anny Rakowskiej-Treli (prof. nadzw. UŁ) dotyczącą propozycji kolejnych zmian znowelizowanej w styczniu 2018 ustawy o kodeksie wyborczym. Analiza uwzględnia projektowaną rezygnację z transmisji z lokalu wyborczego oraz zmiany w regulacji pracy urzędników wyborczych.

Przeczytaj


Konieczna jest pilna nowelizacja Kodeksu wyborczego

Prof. Piotr Uziębło przygotował opinię prawną, w której wyjaśnia, że błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych. Zaleca nowelę  prawa wyborczego oraz powierzenie organizacji wyborów władzom lokalnym.

Przeczytaj


Co Polacy sądzą o samorządzie lokalnym?

60% Polaków uważa, że ma wpływ na sprawy gminy, 40% uważa, że wpływa na sprawy kraju. Zwolennicy centralizacji stanowią tylko 8% badanych. Dla 32% Polaków wybory samorządowe są ważniejsze niż parlamentarne. Przedstawiamy raport „Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej” omawiający aktualny stan i zmiany opinii publicznej na temat samorządu terytorialnego. Raport podsumowuje wyniki badań sondażowych prowadzonych przez CBOS przedstawiając je na tle danych wyborczych, budżetowych oraz wcześniejszych raportów na temat samorządności w Polsce.

Przeczytaj


Stanowisko w sprawie manipulowania składem TK

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego wydał stanowisko, w którym zarzuca sędzi Julii Przyłębskiej bezprawne manipulowanie składami sędziowskimi Trybunału Konstytucyjnego, motywowane chęcią wpłynięcia na treść rozstrzygnięć TK.

Przeczytaj


Jak wygląda społeczny monitoring wyborów w innych krajach?

Infolinia i interaktywna mapa alertów wyborczych, monitorowanie „turystyki wyborczej”, sprawdzanie czy środki publiczne, urzędy i strony internetowe władz lokalnych nie są wykorzystywane do agitacji wyborczej, portal analizujący źródła darowizn na kampanie – to niektóre przykłady społecznej kontroli wyborów wskazane w analizie Bartosza Wilka „Społeczny monitoring wyborów i kampanii wyborczej. Przykłady działań z wybranych państw”. Autor przedstawił w analizie także możliwości zastosowania podobnych narzędzi w Polsce.

Przeczytaj


WSPIERAMY


Demokracja w Działaniu

W drugim konkursie dotacyjnym dla organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i kontrolą przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa przyznaliśmy 29 dotacji na kwotę ponad 2,8 miliona złotych. Od początku 2018 roku wspieramy m.in.:

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z Krakowa, które świadczy bezpłatną pomoc prawną w strzeżonych ośrodkach dla uchodźców i monitoruje dostęp do procedur uchodźczych na przejściach granicznych.

Zobacz więcej

Fundację Laboratorium Zmiany z Niemodlina, które planuje warsztaty wzmacniające kompetencje liderskie i trenerskie dla kobiet i dziewczyn z różnych środowisk oraz Kobiece Inspiratoria, czyli spotkania wspierające dla organizacji, grup nieformalnych, aktywistek działających na rzecz kobiet.

Zobacz więcej

Grupę Działamy z Żor, które monitoruje działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta Żory oraz spółek komunalnych, a także prowadzi kampanię społeczną na rzecz prowadzenia konsultacji społecznych przez lokalne władze.

Zobacz więcej

Wnioski o dotacje w kolejnym tegorocznym konkursie przyjmować będziemy od 16 sierpnia do 16 września.


Fundusze Powierzone

Stypendia dla uczniów i maturzystów

Do 31 lipca można składać wnioski o stypendia w Funduszu Stypendialnym Grupy Pracuj. Stypendia Funduszu skierowane są do studentów kierunków informatycznych i związanych z nowymi technologiami. W tym samym terminie wnioski do Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel mogą składać również uczniowie gimnazjum i absolwenci Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” z rodzinnej miejscowości patrona szkoły - Gniewczyny Łańcuckiej.


DZIAŁAMY


forumIdei

Sygnaliści w kontekście nowych regulacji prawnych

7 czerwca na spotkaniu z ekspertami, przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i organów ścigania przedstawiliśmy obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który przygotowaliśmy wraz z Forum Związków Zawodowych, Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Instytutem Spraw Publicznych. Przedstawicielki współorganizatora spotkania – kancelarii SDZ LEGAL SHINDHELM – omówiły zmiany w zakresie ochrony sygnalistów, jakie wprowadzą nowe regulacje Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które zaczną obowiązywać od lipca.

Przepisy projektu obywatelskiego można komentować na stronie www.sygnalista.pl
Relacja i materiały ze spotkania


Akcja Masz Głos

Relacja z Gali Super Samorząd 2018

25 maja, na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród „Super Samorząd 2018”. W gali udział wzięło blisko 200 osób: uczestnicy i uczestniczki akcji Masz Głos oraz przedstawiciele władz lokalnych nominowanych do nagrody i goście honorowi. Tytuł „Super Samorząd” przyznajemy od siedmiu lat doceniając wzorową współpracę pomiędzy społecznością lokalną a samorządem. W tym roku laureatami zostało siedem grup wraz z władzami lokalnymi, które otworzyły się na dialog i zaangażowały w realizację inicjatyw podjętych przez mieszkanki i mieszkańców.

Obejrzyj wywiady z laureatami
Zobacz listę laureatów, finalistów i wyróżnionych


Przewodnik: „Czy radny jest bezradny?”

W krótkim przewodniku „Czy radny jest bezradny” oraz „Czy radna jest bezradna” przedstawiamy najważniejsze aspekty funkcjonowania rady gminy oraz zakres kompetencji i obowiązków zasiadających w niej radnych. Broszura uwzględnia zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o samorządzie gminnym.

Pobierz


#ObserwujemyWybory

Obserwatorzy społeczni

Państwowa Komisja Wyborcza – w odpowiedzi na nasz list – wyjaśniła kwestie istotne dla organizacji zainteresowanych obserwowaniem wyborów. Jaka organizacja może wskazać obserwatorów społecznych? Komu musi zgłosić taką inicjatywę? Jak członkowie obwodowych komisji wyborczych będą weryfikowali to, czy dana osoba jest obserwatorem społecznym i może przyglądać się ich pracy? Przedstawiamy odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej oraz nasze omówienie.


KOMENTUJEMY


forumIdei

Po co nam dzisiaj Unia?

Przedstawiamy publikację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Piotra Burasa, którzy przekonują, że warto zastanowić się nie tylko nad tym, ile Polski chcemy w Unii Europejskiej, ale także nad tym, ile i dlaczego potrzebujemy Unii w Polsce.

Przeczytaj


Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną lub wpłatą 1% podatku: batory.org.pl/wspieraj


Administratorem Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu przesyłania Ci elektronicznego newslettera informującego o prowadzonych przez nas działaniach.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby Newslettera nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych na potrzeby przesyłania elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas Newslettera Fundacji Batorego, prosimy kliknąć link Wypisz mnie.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów,  prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

FacebookTwitterYouTube
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00
e-mail: informacja@batory.org.pl
www.batory.org.pl