Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.
Newsletter Fundacji Batorego

lipiec-sierpień 2018


DZIĘKUJEMY


Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i zaufanie wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku.

W tym roku otrzymaliśmy rekordową kwotę 1 039 560,49 zł! Z danych, które uzyskaliśmy z urzędów skarbowych wynika, że swój 1% przekazało nam aż 4819 osób z 248 miejscowości. Dziękujemy przyjaciołom Fundacji, którzy publicznie zachęcali do przekazania 1% podatku: Agnieszce Holland, Agnieszce Graff, Adamowi Gendźwiłłowi oraz Marcinowi Matczakowi.

Zebrane środki przekażemy na dotacje dla zagrożonych brakiem finansowania organizacji obywatelskich działających na rzecz ochrony naszych praw, obrony demokracji i państwa prawa.

Zobacz na co wydaliśmy środki z 1% podatku zebrane w 2017 roku oraz w poprzednich latach.
Zachęcamy do dalszego wspierania Fundacji i przekazania darowizny.


ZAPRASZAMY


forumIdei
Debata „Jak zmieniać edukację i nie stać się wrogiem publicznym?”


6 września zapraszamy na debatę „Jak zmieniać edukację i nie stać się wrogiem publicznym?”. Podczas dyskusji zastanowimy się, dlaczego niektóre reformy edukacyjne – na przykład wydłużenie obowiązku szkolnego – spotykają się z tak dużym sprzeciwem tych grup społecznych, które mogłyby na ich wprowadzeniu najbardziej skorzystać.

Zarejestruj się

Punktem wyjścia do rozmowy będzie opracowanie dr. Przemysława Sadury z Instytutu Socjologii UW „Polska szkoła reform? Czego możemy się nauczyć z nieudanych zmian sytemu edukacji?”. Autor analizuje błędy popełnione podczas wprowadzenia reform edukacyjnych w ostatnim półwieczu i pokazuje, jak można ich uniknąć w przyszłości.

Pobierz publikację


Demokracja w Działaniu
Przyjmujemy wnioski o dotacje instytucjonalne


Zapraszamy organizacje społeczne, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i kontrolą przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa do składania wniosków o dotacje instytucjonalne. W konkursie można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł. Wnioski można składać do 16 września 2018 roku.

Dowiedz się więcej
 

Akcja Masz Głos
Startuje nabór do akcji Masz Głos

Zapraszamy organizacje, instytucje i grupy aktywnych obywateli do udziału w tegorocznej edycji akcji Masz Głos, która promuje współpracę i dialog między społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Nabór do edycji 2018/2019 potrwa do 23 września. Już teraz zapraszamy organizacje, grupy nieformalne i instytucje na bezpłatne szkolenia ze skutecznego działania w lokalnych społecznościach i korzystania z narzędzi partycypacji społecznej: inicjatywy lokalnej i konsultacji społecznych. Szkolenia odbędą się w każdym województwie między 8 a 22 września.

Dołącz do akcji Masz Głos

Dowiedz się więcej i zarejestruj się na szkolenie
 

forumIdei
Wysłuchanie obywatelskie projektu ustawy o sygnalistach


Zapraszamy na wysłuchanie obywatelskie, na którym przedstawiciele organizacji społecznych, związków zawodowych, firm i instytucji, a także osoby prywatne będą mogły zgłosić uwagi i opinie związane z obywatelskim projektem ustawy o sygnalistach. W Polsce nigdy wcześniej nie została stworzona kompleksowa ustawa chroniąca sygnalistów, o którą wielokrotnie apelowały organizacje społeczne oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Organizatorami wysłuchania są Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, NSZZ Solidarność '80 oraz Instytut Spraw Publicznych. Wysłuchanie odbędzie się w sobotę, 22 września na Uniwersytecie Warszawskim (Auditorium Maximum, sala A) o godzinie 10.30.

Zajestruj się na wysłuchanie obywatelskie

Dowiedz się więcej


WSPIERAMY


Demokracja w Działaniu
Czarna Owca Pana Kota

Fundacja Czarna Owca Pana Kota przygotowała pierwszy w Polsce raport poświęcony sytuacji zwierząt pracujących w służbach mundurowych. Powstał on na podstawie półrocznego monitoringu nad 235 jednostkami Policji, Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, straży miejskiej, zakładami karnymi oraz aresztami śledczymi.

Przeczytaj raport


Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Krakowska fundacja wspiera obywatelską kontrolę polskich firm nad transparentnością łańcucha dostaw i godnymi płacami w przemyśle odzieżowym i obuwniczym. Dba także o nasze prawo do informacji o obecności w artykułach codziennego użytku niebezpiecznych substancji chemicznych. Polecamy m.in. przewodnik po oznaczeniach na plastikowych opakowaniach.

Przeczytaj


Stulecie praw wyborczych kobiet

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER z Warszawy, Fundacja Przestrzeń Kobiet ze Szczawnicy, Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Dziadkowic i Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych z Komprachcic, czyli organizacje które wsparliśmy dotacją z programu Demokracja w Działaniu przygotowały w tym roku wiele wydarzeń z okazji stulecia praw wyborczych kobiet w Polsce. Zachęcały m.in. do noszenia białych kapeluszy w nawiązaniu do białych strojów sufrażystek oraz apelowały o upamiętnienie w nazwach ulic kobiet zasłużonych dla odbudowy państwa polskiego.

Zobacz więcej
 

Fundusze Powierzone
Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel


4 uczniów i 16 absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej otrzymywać będzie w tym w roku szkolnym stypendia w wysokości 100-400 zł wypłacane z utworzonego w 2015 roku Funduszu Jadwigi Chruściel, córki dowódcy Powstania Warszawskiego „Montera”. Kwota środków przeznaczonych na tegoroczne stypendia to 32 900 zł.

Dowiedz się więcej


APELUJEMY


Apel Zespołu Ekspertów Prawnych

Zespół Ekspertów Prawnych zaapelował do przedstawicieli środowiska prawniczego i naukowego o niebranie udziału w naborze na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym. „Wzięcie udziału w tej procedurze przyczynia się do realizacji i legitymizacji działań niekonstytucyjnych. Uważamy również, że czynny współudział w łamaniu Konstytucji i demontażu państwa prawa powinien być w przyszłości brany pod uwagę przy ocenie kwalifikacji etycznych do wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego”.

Przeczytaj apel


ANALIZUJEMY


#ObserwujemyWybory
Przewodnik po wyborach samorządowych

Podczas wyborów samorządowych, które odbędą się 21 października 2018 obowiązywać będą trzy różne systemy wyborcze. Dodatkowo, styczniowa nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła nowe reguły ich przeprowadzania. Prezentujemy analizę dr. Adama Gendźwiłła wyjaśniającą najważniejsze zasady jesiennej elekcji.

Pobierz poradnik
 

forumIdei
O polityce społecznej w Polsce

Prezentujemy publikację prof. Stanisławy Golinowskiej „Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku” ukazującą, jak europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna. Wnioski są alarmujące – wzrost świadczeń pieniężnych przy jednoczesnym zaniedbywaniu równego dostępu do dobrej jakości usług publicznych grozi Polsce regresem cywilizacyjnym.

Pobierz publikację w pdf lub zamów publikację w wersji papierowej.

Na naszej stronie dostępne jest także nagranie z debaty „Czy demokracja socjalna ma przyszłość?” z udziałem autorki.
 

Analiza „Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?”

Przedstawiamy analizę Marty Jaroszewicz i Ołeny Małynowskiej, które opisują przyczyny i skalę migracji Ukraińców do Polski oraz skutki tej migracji dla obu krajów.

Pobierz analizę


Raporty Zespołu Ekspertów Prawnych

W lipcu Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego przedstawił dwa raporty: o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017 dokumentujący m.in. spadek liczby rozpatrywanych spraw i wydawanych orzeczeń oraz manipulowanie składami orzekającymi oraz raport o zmianach w obrębie władzy sądowniczej w latach 2015-2018.

Zespół przedstawił także Stanowisko w sprawie sytuacji prawnej sędziów Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa tego Sądu. 
 

Legislacja bez dialogu

Obywatelskie Forum Legislacji opublikowało raport dotyczący jakości stanowienia prawa w okresie 16 listopada 2017 - 15 maja 2018 roku. Eksperci zwracają uwagę na brak konsultacji projektów legislacyjnych, zgłaszanie projektów ważnych ustaw przez grupę posłów lub jako inicjatywy prezydenckie, co pozwala przyjmować je bez konsultacji, opiniowania i oceny skutków regulacji.

Pobierz raport


DYSKUTUJEMY


Debaty Batorego
Publikacja „Problemy z naszym państwem”

Zachęcamy do lektury tekstów Michała Boniego, Włodzimierza Cimoszewicza, Ludwika Dorna, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Rafała Matyi, Bartłomieja Sienkiewicza i Kazimierza Michała Ujazdowskiego, którzy piszą o osiągnięciach, wyzwaniach i problemach w funkcjonowaniu państwa polskiego po 1989 roku: od lat 90. po okres rządów Platformy Obywatelskiej i PiS-u oraz wyzwaniach stojących przed Polską w najbliższych latach.

Pobierz publikację w pdf lub zamów w wersji papierowej.

Książka powstała na podstawie materiałów z debaty „Problemy z naszym państwem”.


KOMENTUJEMY


forumIdei
O nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Grzegorz Makowski w artykule przedstawia siedem grzechów głównych rządów PiS, które deklarowało przed wyborami, że zadba o zwiększenie „jawności procesu ustawodawczego prawa na etapie prac parlamentarnych”. Historia zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej pokazuje, że w rzeczywistości działania obecnej władzy nie tylko nie wzmacniają państwa, ale prowadzą do jego stopniowego demontażu.

Przeczytaj komentarz


Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną lub wpłatą 1% podatku: batory.org.pl/wspieraj


Administratorem Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail (lub innych danych jeśli jesteś także odbiorcą naszych innych materiałów) jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu przesyłania Ci elektronicznego newslettera informującego o prowadzonych przez nas działaniach.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby przesyłania newslettera nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych na potrzeby przesyłania elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas Newslettera Fundacji Batorego, prosimy kliknąć link Wypisz mnie.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów,  prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

FacebookTwitterYouTube
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00
e-mail: informacja@batory.org.pl
www.batory.org.pl