Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.
Newsletter Fundacji Batorego

listopad 2018


ZAPRASZAMY


Szukacie biura w super lokalizacji? Zapraszamy!
Mamy do wynajęcia atrakcyjną powierzchnię biurową w naszym budynku. Centrum Warszawy, cicha zielona okolica w pobliżu Nowego Miasta. Dobry dojazd: autobusy, tramwaje, metro Ratusz. Wygodny i nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, możliwość korzystania z sali konferencyjnej z pełnym wyposażaniem, smaczne, domowe jedzenie w bufecie pracowniczym, a piękny widok z okna na panoramę Warszawy – gratis.

Szczegóły na naszej stronie
Zobacz Google street view
 

Fundusze Powierzone

VIII Adwentowy Koncert Charytatywny
Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko oraz Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zapraszają na koncert zespołu DesOrient „Jeśli nie Chopin, to kto?”. W programie muzyka filmowa Michała Lorenca. Dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek będzie przeznaczony w całości na stypendia dla studentów rozpoczynających lub kontynuujących naukę na warszawskich uczelniach. Koncert odbędzie się 10 grudnia 2018, o godz. 19.00 w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Dowiedz się więcej o koncercie


DZIAŁAMY


Kampania „Organizacje społeczne. To działa!”
Wraz z innymi organizacjami prowadzimy ogólnopolską kampanię informującą o działaniach organizacji społecznych. Opowiadamy w niej o tym, co organizacje robią, o ludziach, którzy w nich działają i ludziach, którzy korzystają z ich działalności. O tym, jak dzięki podejmowanym przez organizacje społeczne inicjatywom zmienia się nasza rzeczywistość. O tym, jak często korzystamy z ich działań, nie zdając sobie z tego nawet sprawy. 

Włącz się do naszej akcji! Polub kampanię na Facebooku i You Tube. Napisz komentarz pod filmem i postami i podziel się nimi! Wyślij informację o kampanii do odbiorców swoich działań. Opowiedz, co robi organizacja, którą znasz i lubisz, w której działasz, lub z której pomocy skorzystałeś/skorzystałaś.

Aktywni Obywatele

Fundacja Batorego operatorem funduszu Aktywni Obywatele
Wraz z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich FAOO i Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wygraliśmy konkurs na operatora funduszu dla organizacji pozarządowych w Polsce finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). Fundusz o budżecie 30 milionów euro w latach 2019-24 przekazywać będzie dotacje dla organizacji prowadzących działania w obszarach: demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość; prawa człowieka i równe traktowanie; sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację; równość płci i przeciwdziałanie przemocy; ochrona środowiska i zmiany klimatyczne. Ważnym elementem Funduszu będzie wsparcie instytucjonalne organizacji społecznych i tworzenie warunków dla rozwoju potencjału społeczeństwa obywatelskiego.


Masz Głos Masz Wybór

Obserwujemy wybory
Ponad 900 obserwatorów wzięło udział w organizowanej przez nas – wraz z Komitetem Obrony Demokracji, Akcją Demokracja i Siecią Obywatelską Watchdog Polska – społecznej akcji monitorowania wyborów samorządowych. Obserwacja ciągła prowadzona była w 300 losowo wybranych obwodach, reprezentatywnych dla całego kraju. Nasi wolontariusze przyglądali się przebiegowi głosowania, liczeniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przez obwodowe komisje wyborcze. Była to pierwsza obserwacja przeprowadzona na tak dużą skalę od 1989 roku. Wstępne wyniki z obserwacji przedstawione zostały 24 października podczas dyskusji publicznej "Wybory 2018 – co już wiemy?" Dane zebrane w formularzach obserwacyjnych posłużą do opracowania raportu i sformułowania rekomendacji zmian w prawie wyborczym, tak by usprawnić organizację wyborów i ułatwić wyborcom udział w głosowaniu. Pełny raport zaprezentujemy 12 grudnia.

Dowiedz się więcej o akcji


Kampania profrekwencyjna „Twój głos ma moc. Użyj jej!”
Wraz z koalicją organizacji  społecznych (w skład której weszły Fundacja Aktywności Lokalnej FAL, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR) prowadziliśmy kampanię profrekwencyjną „Twój głos ma moc. Użyj jej!”. Na kampanię złożyły się: Przygotowaliśmy serię spotów zachęcających do pójścia na wybory emitowanych w stacjach TVN, ogólnopolskich stacjach TVP i oddziałach regionalnych, które obejrzało ok. 19,7 milionów osób. W kampanii rozesłaliśmy 91 000 ulotek, 16 500 plakatów, 1 500 przypinek, 6 000 zakładek do książek. Bannery zachęcające do głosowania zamieściły nieodpłatnie: portale natemat.pl, gazeta.pl, wyborcza.pl, portale kanałów Grupy TVN, prawo.pl, portalsamorzadowy.pl, forumsamorzadowe.pl, strony internetowe Urzędów Miejskich i Urzędów Gmin, m.in. Częstochowy, Wołomina, Chrzanowa, Szaflar, Bobrowic, Knyszyna i wielu innych miast.

W październikowych wyborach zanotowano najwyższą (54,9%) frekwencję w wyborach lokalnych od 1989 roku oraz najwyższą frekwencję ze wszystkich wyborów ogólnopolskich od 18 lat. Znacznie (z 18% w 2014 r. do 7%) spadła też liczba głosów nieważnych. Było to efektem postulowanej od dawna przez naszych ekspertów zmiany karty wyborczej z listą kandydatów do sejmików z broszury na arkusz (tzw. płachta).

Dowiedz się więcej o kampanii


Akcja Masz Głos
Do tegorocznej akcji Masz Głos zgłosiło się blisko 300 organizacji społecznych, grup nieformalnych i instytucji. Najwięcej, bo aż 41 grup pochodzi z województwa śląskiego. Wiele grup przed wyborami samorządowymi przygotowywało swoje gminy do wyborów, prowadziło działania profrekwencyjne i organizowało spotkania z kandydatami. W kolejnych miesiącach uczestnicy akcji będą starać się poprawić funkcjonowanie lokalnych instytucji, włączyć mieszkańców w decydowanie o rozwoju ich wspólnoty (w tym m.in. poprzez tworzenia ciał doradczych takich jak rady młodzieżowe, seniorów, kobiet itd.) czy podejmowć inicjatywy lokalne.

Dowiedz się więcej o akcji


GRATULUJEMY


Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich
Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka naszej Fundacji, została – wraz z siostrą Małgorzatą Chmielewską, przełożoną Wspólnoty „Chleb Życia” oraz  Katarzyną Przybysławską, prezeską Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć – laureatką Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica. Nagroda ma charakter honorowy i jest przyznawana jako wyraz uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości.


OPINIUJEMY


Opinie do ustawy o wolontariacie i regulaminu FIO 
Wraz z Forum Darczyńców w Polsce zgłosiliśmy krytyczne opinie nt. przygotowanych przez rząd zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Organizacje pozarządowe i RPO zwrócili uwagę na ograniczenie możliwości funkcjonowania kół gospodyń wiejskich w nieskonsultowanej przez rząd ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich. W opinii o nowym regulaminie FIO przygotowanym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zwracamy uwagę na szereg niejasności w zapisach, dużą dozę arbitralności i subiektywizmu w ocenie projektów zgłaszanych do finansowania poprzez wprowadzenie tzw. "ogólnej oceny pomysłu" mającej pierwszeństwo przed oceną za kryteria merytoryczne.

Przeczytaj opinie


APELUJEMY


Czas stanąć razem #IstandwithCEU
W związku z atakami na Uniwersytet Środkowo-Europejski i jego twórcę George’a Sorosa wraz z liderami 50 fundacji z Europy i świata wystosowaliśmy apel w obronie wartości społeczeństwa obywatelskiego. „Społeczeństwo obywatelskie jest gotowi go filarem demokracji. Bez niego nasza demokracja ulega osłabieniu. Jesteśmy dumni, że je wspieramy. Jesteśmy gotowi go bronić”.

Przeczytaj deklarację
 

forumIdei

Program „Prawa i Wartości”
W unijnych instytucjach dyskutowany jest właśnie kształt unijnego programu „Prawa i Wartości”, który  ma wspierać organizacje społeczne promujące europejskie wartości. Wraz ze 155 organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z 19 państw członkowskich apelujemy  do przewodniczącego rady Europejskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana Claude-Junckera i wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa o znaczące zwiększenie jego budżetu,  uproszczenie i uelastycznienie procedur i ułatwienie dostępu dla organizacji  z krajów członkowskich. Skuteczne działanie tego instrumentu finansowego ma propagować równości i prawa, zaangażowanie obywateli w życie demokratyczne UE i udział w nim oraz zwalczać przemoc.

Przeczytaj apel


ANALIZUJEMY


forumIdei

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym
Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji przedstawił stanowisko dotyczące przyjętej przez Sejm ustawy z 21 listopada 2018 o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Eksperci z aprobatą przyjęli kierunek zmian, ale podkreślają także, że przyjęcie ustawy nowelizującej nastąpiło z naruszeniem elementarnych zasad stanowienia prawa obowiązujących w państwie demokratycznym. Projekt tej ustawy nie został wcześniej ujawniony opinii publicznej, nie był poddany żadnym konsultacjom społecznym i instytucjonalnym. Eksperci ocenili w stanowisku, że wycofanie się ustawodawcy z części niekonstytucyjnych zmian w ustawie, w tym w szczególności z przepisów pozbawiających sędziów Sądu Najwyższego, bynajmniej nie oznacza przywrócenia stanu praworządności w Polsce.

Przeczytaj stanowisko


Polityczni obywatele. Organizacje społeczne wobec presji rządzących
Przedstawiamy publikację przygotowaną przez Pawła Marczewskiego o roli organizacji społecznych w Polsce, oczekiwaniach obywateli w stosunku do nich i o tym co znaczy polityczność. Tezy publikacji były punktem wyjścia do debaty na konferencji „Czy istnieje dobro wspólne? Konferencja rok po VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych”, która odbyła się 27-28 listopada w Warszawie.

Pobierz publikację
 

Pakt Uczciwości w Polsce
W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Zamówienia Publiczne w Praktyce” Grzegorz Makowski i Marcin Waszak z forumIdei Fundacji Batorego piszą o Pakcie Uczciwości i jego wpływie na zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Podsumowują również dwa lata wdrażania pilotażowego projektu w Polsce.

Przeczytaj artykuł


WSPIERAMY


Fundusz Civitates

Wsparcie dla organizacji społecznych
Międzynarodowy Fundusz Civitates na rzecz Demokracji i Solidarności w Europie, którego jesteśmy członkiem, to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu fundacji europejskich i amerykańskich. Jego celem jest wzmacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Do końca listopada można składać wnioski w konkursie dla organizacji pozarządowych z krajów UE i EOG na projekty związane z komunikacją i (dez)informacją w mediach społecznościowych.

Dowiedz się więcej


Demokracja w Działaniu

Krakowski Alarm Smogowy publikuje Raport o kontroli palenisk domowych

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy oraz Polski Alarm Smogowy sprawdziły, jak wygląda kontrola domowych kotłów i pieców w 106 gminach w województwach łódzkim, małopolskim, śląskim i mazowieckim. Badania pokazały, że 20 lat po wprowadzeniu w Polsce zakazu spalania śmieci w 80 proc. gmin nadal nie ma sprawnie działającego mechanizmu kontroli. Raport powstał dzięki dotacji z naszego programu Demokracja w Działaniu.

Przeczytaj raport


Fundacja Las Naturalny w obronie lasów
Fundacja Las Naturalny z Giżycka skierowała do Komisji Europejskiej skargę dotyczącą sposobu zatwierdzenia przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu nadleśnictwa Borki. Komisja Europejska po zapoznaniu się ze skargą oraz dodatkowymi dowodami nadesłanymi w maju 2018 r., dotyczącymi łamania prawa unijnego przy projektowaniu, zatwierdzaniu, aneksowaniu, a także konsultowaniu ze społeczeństwem planów urządzenia lasu w Polsce wezwała Polskę do wprowadzenia regulacji prawnych, umożliwiających kwestionowanie planów urządzenia lasu na drodze sądowej. Sprawa dotyczy wszystkich 430 nadleśnictw w Polsce.

Dowiedz się więcej


Kto utrzymuje czystość w szpitalach – raport 
Ośrodek myśli społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a zbadał uwarunkowania oraz skalę stosowania outsourcingu usług niemedycznych w 32 szpitalach publicznych, a także warunki zatrudniania pracowników firm zewnętrznych. Skoncentrowano się na usługach utrzymania czystości. Wnioski nie napawają optymizmem. Pracownice z 22 firm zewnętrznych otrzymują wynagrodzenia równe pensji minimalnej w wysokości 2100 złotych brutto, tzn. 1530 złotych netto za 160 godzin pracy. Nie przysługują im żadne dodatkowe świadczenia, które występują w szpitalach zatrudniających salowe bezpośrednio. Outsourcowane salowe mówią, że doświadczają wykluczenia, uprzedmiotowienia i dehumanizacji.

Dowiedz się więcej


Fundusze Powierzone

Stypendia dla uczniów i studentów

Kapituły Funduszy powierzonych, którymi zarządza Fundacja przyznały stypendia wybranym uczniom i studentom. Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko przyznał 9 stypendiów dla maturzystów, którzy będą studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych na łączną kwotę 59 000 zł.  Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów przyznał 4 stypendia na kwotę 20 000 zł dla uczniów z niezamożnych rodzin z Wadowic i Nowego Sącza. Z Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel wsparcie otrzyma 20 wyróżniających się w nauce uczniów gimnazjum i absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w rodzinnej miejscowości patrona szkoły - Gniewczynie Łańcuckiej. Kwota środków przeznaczonych na stypendia wyniosła 32 900 zł. Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka w bieżącym roku akademickim wesprze 22 stypendystów na łączną kwotę 140 500 zł. Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj przyznał 12 stypendiów na kwotę 84 000 zł dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami. 

Dowiedz się więcej o Funduszach


ROZMAWIAMY


forumIdei

Debata o stosunkach polsko-ukraińskich
29 listopada zorganizowaliśmy debatę „Polska i Ukraina w niepewnym świecie: sojusz czy konflikt?”. Rozmawialiśmy o relacjach polsko-ukraińskich, które mimo wzajemnych deklaracji o strategicznym partnerstwie, znajdują się dziś w najtrudniejszym momencie od ich nawiązania w 1991 roku. Rosyjski atak na ukraińskie okręty wojskowe i wprowadzenie przez władze w Kijowie stanu wojennego pokazują, że konflikt rosyjsko-ukraiński jest daleki od zamrożenia. Zastanawialiśmy się nad tym, jak na obecny kryzys powinny reagować polskie i ukraińskie władze, a także co sytuacja ta oznacza dla dalszych strategicznych relacji między naszymi krajami. W debacie udział wzięli: Łukasz Adamski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), Taras Kachka (radca Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy), Nadiia Koval (Centrum Studiów Międzynarodowych Akademii Dyplomatycznej przy MSZ Ukrainy), Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (forumIdei Fundacji Batorego). Moderator: Maciej Zaniewicz (Eastbook.eu).

Zobacz relację z wydarzenia na naszym profilu na Facebooku

Forum Polska-Ukraina
W dniach 28-29 listopada zorganizowaliśmy IX Forum Polska-Ukraina, w którym udział wzięli politycy, eksperci, działacze organizacji pozarządowych, dziennikarze i liderzy opinii publicznej z Polski i Ukrainy. Tematem spotkania było znaczenie relacji polsko-ukraińskich w zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania o znaczenie relacji polsko-ukraińskich w nowej sytuacji międzynarodowej i o to, czego od relacji z Ukrainą oczekuje Polska, a co w stosunkach ze swoim zachodnim sąsiadem chciałby uzyskać Kijów.


KOMENTUJEMY


blogIdei

Grażyna Kopińska: Co zrobić abyśmy wybierali świadomie?
W dużych miastach, a już na pewno w Warszawie, bardzo wielu z nas głosowało „w ciemno”. Media, ale także komitety wyborcze skupiły się na promocji kandydatów na prezydenta Warszawy, a przecież mieliśmy wybrać też radnych sejmiku wojewódzkiego, rady miasta i rad dzielnic.

Przeczytaj wpis
 


Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną lub wpłatą 1% podatku: batory.org.pl/wspieraj


Administratorem Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail (lub innych danych jeśli jesteś także odbiorcą naszych innych materiałów) jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu przesyłania Ci elektronicznego newslettera informującego o prowadzonych przez nas działaniach.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby przesyłania newslettera nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych na potrzeby przesyłania elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas Newslettera Fundacji Batorego, prosimy kliknąć link Wypisz mnie.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów,  prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

FacebookTwitterYouTube
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00
e-mail: informacja@batory.org.pl
www.batory.org.pl