Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.
Newsletter Fundacji Batorego

luty-marzec 2019


POLECAMY


Przekaż 1% podatku na działania Fundacji Batorego!

Od 30 lat działamy na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i rządów prawa.
W tym roku będziemy prowadzić kampanie profrekwencyjne, animować aktywność społeczną, wspierać organizacje społeczne stojące na straży praworządności i poszanowania praw obywatelskich. Będziemy też monitorować poczynania władz i przedstawiać pomysły polityk publicznych, które odpowiadają na potrzeby obywateli i obywatelek oraz wyzwania współczesnego świata.

Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych działań 1% podatku. Każda, nawet najmniejsza wpłata, to wkład w wzmacnianie obywatelskiego zaangażowana na rzecz demokracji!

Jak przekazać nam 1%?


Masz Głos, Masz Wybór
Jaka jest Polska?
Wraz z Kulturą Niepodległą ogłosiliśmy konkurs dla dziennikarzy, w którym nagrodzimy autora lub autorkę najlepszego eseju, będącego interpretacją wyników ogólnopolskiego sondażu oraz ankiety towarzyszącej naszej kampanii społecznej, którą prowadzimy z okazji stulecia niepodległości. Głównym celem kampanii Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską jest próba dowiedzenia się, które kwestie łączą, a które są przyczyną obywatelskiego sporu. Poprzez odpowiedzi Polek i Polaków na 100 różnych, mniej lub bardziej poważnych pytań na temat Polski, naszych postaw i przekonań, mamy szansę zobaczyć, jacy jesteśmy.

 

ZAPRASZAMY


forumIdei
Debata o Unii i Rosji
Już dziś, 28 marca, zapraszamy na publiczną debatę Rosja i Unia: konflikt, dialog czy chaos? z udziałem ambasadora UE w Rosji Markusa Ederera. Punktem wyjścia do romowy jest raport Selective Engagement between the EU and Russia przygotowany przez EUREN (EU-Russia Expert Network on Foreign Policy), europejsko-rosyjską sieć ekspercką. Debata rozpocznie się o godzinie 17.30 w sali im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji Batorego.

forumIdei
Seminarium o zamówieniach publicznych
5 kwietnia o godz. 11.00 we współpracy Grupą Doradczą KZP (Kancelaria Ziembiński & Partnerzy) organizujemy seminarium Ugody w zamówieniach publicznych nt. polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych. Podczas spotkania eksperci i prawnicy rozmawiać będą o tym, jak bezpiecznie zawierać ugody i unikać sporów. Seminarium jest częścią projektu Pakt Uczciwości, iw któym monitorujemy przebieg wybranego postępowania przetargowego w Polsce.

Fundusze powierzone
Fundusz Śpiewaj zaprasza!
W niedzielę, 31 marca o godz. 17.00 zapraszamy na doroczny koncert chórów amatorskich, które otrzymały w minionym roku dotacje z Funduszu Śpiewaj. Koncert w odbędzie się w Centrum Kultury Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (ul. Świerkowa 1).

Zachęcamy organizacje, które prowadzą amatorskie zespoły chóralne w województwie mazowieckim do składania wniosków na dotacje przeznaczone na wspieranie amatorskiego ruchu chóralnego, przede wszystkim na działania związane z doskonaleniem głosu i podnoszeniem umiejętności wokalnych członków zespołów. Termin składania wniosków upływa 1 maja 2019.
 


DZIAŁAMY


forumIdei
Jak dobrze znamy Unię?
Przed zbliżającymi się wyborami europejskimi polecamy poradnik Unia. Czy ją znamy?, w którym przedstawiamy informacje i fakty dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej. Publikacja zainteresuje osoby, które chcą dowiedzieć się jak podejmowane są decyzje w Unii i jakie korzyści daje przynależność do Wspólnoty państwom członkowskim. Publikacja wydana została we współpracy z Przedstawicielstwem UE w Polsce.

Masz Głos, Masz Wybór
Jak przygotować raport o stanie samorządu?
W tym roku po raz pierwszy władze samorządowe mają obowiązek przygotować roczny raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Polecamy publikację na temat zasad dotyczących konstrukcji i treści raportu o stanie gminy wraz z zestawem najważniejszych informacji, które mogą się znaleźć w raporcie.

Demokracja w Działaniu
Organizacje społeczne. To Działa!
Co roku ze wsparcia ponad 100 tysięcy organizacji społecznych działających w Polsce korzystają miliony obywateli i obywatelek. Misją kampanii „Organizacje społeczne. To działa!” jest pokazanie, co zmieniają działania organizacji społecznych w codziennym życiu każdego z nas.

Jednym z ważnych wyzwań współczesnego świata są prawa konsumenta, a także potrzeba kupowania produktów wytworzonych w etyczny i sprawiedliwy sposób. Jak to robić? Jak chronić swoje prawa jako konsumenta lub konsumentki? W Polsce działa niemal 500 organizacji społecznych, które pracują na rzecz ochrony praw konsumentów i odpowiedzialnej konsumpcji. Wśród nich Fundacja Kupuj odpowiedzialnie, która radzi, jak głosować swoim portfelem.
 


ANALIZUJEMY


forumIdei
Kampania przed kampanią
Publikujemy analizę Marcina Waszaka o obchodzeniu prawa wyborczego przez prowadzenie kampanii wyborczych poza czasem ustawowo na to przeznaczonym. W analizie Jak rozwiązać problem prekampanii wyborczej? autor przedstawia propozycje wyeliminowania lub ograniczenia tego zjawiska przywołując przykłady rozwiązań z innych krajów.

forumIdei
Jakiej służby cywilnej potrzebujemy?
W raporcie Dla państwa i obywateli Grzegorz Makowski przedstawia kompleksową diagnozę stanu służby cywilnej w Polsce i propozycje kierunków reformy, tak by zapewnić jej niezależność i profesjonalizm i zabezpieczyć ją przed upartyjnieniem i upolitycznieniem.

forumIdei
Skrywane projekty ustaw
Polecamy kolejny raport Obywatelskiego Forum Legislacji z obserwacji trwającej od 16 maja do 15 listopada 2018 roku podsumowujący aktywność legislacyjną rządu i parlamentu w trzecim roku ich działalności. Eksperci wskazują na praktykę ukrywania projektów ustaw przed opinią publiczną.

Masz Głos, Masz Wybór
Ile jest samorządności w polskich samorządach?
Aż 44% procent gmin w Polsce nie zapewnia dostępu do żadnego z trzech narzędzi partycypacji lokalnej: konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej oraz inicjatywy uchwałodawczej. Publikujemy raport ekspertów akcji Masz Głos dotyczący partycypacji społecznej.
 


WSPIERAMY


Demokracja w Działaniu
Raport „Państwo, które karze”
Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS) - będący porozumieniem 12 organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce - opublikował raport opisujący przypadki szykan i nacisków, jakich doświadczają sędziowie i prokuratorzy.

Demokracja w Działaniu
Bezpłatne kursy językowe
Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, prowadząca „Migrant Info Point” - miejsce, w którym osoby przyjeżdżające do Poznania uzyskują informacje i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz innych spraw codziennych - organizuje kursy języka polskiego dla cudzoziemców. Z kolei Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych na lekcje języka angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

Demokracja w Działaniu
Krytyczne myślenie – co na to świat?
Stowarzyszenie Demagog w ramach Akademii Fact-Checkingu przygotowało zestawienie najciekawszych inicjatyw rządowych i obywatelskich mających na celu walkę z rozpowszechnianiem fałszywych, zmanipulowanych informacji. Zachęcamy do poznania pomysłów na walkę z fake newsami i dezinformacją z różnych państw.
 


KOMENTUJEMY


forumIdei
W marcowych publikacjach na naszym blogu przeczytacie m.in. wpisy:

Marcina Waszaka „Zamówienia do zmiany”
Marty Jaroszewicz „Jaka przyszłość migracji do Polski?”
Marzeny Płudowskiej „Czas powrócić do dyskusji nad ustawą o fundacjach politycznych”
Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz „Jak Polska nie reaguje na rosyjskie ingerencje”.


Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną lub wpłatą 1% podatku: batory.org.pl/wspieraj


Administratorem Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail (lub innych danych, jeśli jesteś także odbiorcą naszych innych materiałów) jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu przesyłania Ci elektronicznego newslettera informującego o prowadzonych przez nas działaniach.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby przesyłania newslettera nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych na potrzeby przesyłania elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas Newslettera Fundacji Batorego, prosimy kliknąć link Wypisz mnie.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów,  prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

FacebookTwitterYouTube
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00
e-mail: informacja@batory.org.pl
www.batory.org.pl