Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.
Newsletter Fundacji Batorego

maj-czerwiec 2019

30 lat Fundacji Batorego

 

W tym roku obchodzimy 30 lat działania. Choć Fundacja zarejestrowana została w maju 1988, to w pełni mogła rozwinąć swoją działalność po 4 czerwca 1989 roku. W ciągu 30 lat przekazaliśmy ponad 17 tysięcy dotacji i 6,5 tysiąca stypendiów, zorganizowaliśmy kilkaset debat, konferencji i seminariów, akcji monitoringowych, działań rzeczniczych, kampanii społecznych i obywatelskich. Na działania te wydaliśmy 609 mln zł. O tym co zrobiliśmy przez te lata przeczytacie w „Trzy dekady Fundacji Batorego”.

 

Z okazji naszego trzydziestolecia zorganizowaliśmy serię konferencji poświęconych 30-leciu wolnej Polski. Zapraszamy do obejrzenia.

 


ZAPRASZAMY


forumIdei

 

3 debaty na 30-lecie Fundacji Batorego

Rozdarty kraj. Jak zszyć Polskę?, 4 kwietnia

Polska w Europie, czyli gdzie?, 16 maja

Kontrowersje 30-lecia, 13-14 czerwca

 

Zapraszamy także do obejrzenia nagrań z debat:

Europejskie wartości - konserwatywne, progresywne czy wspólne?, 17 czerwca

Polityka opieki nad małym dzieckiem, 10 czerwca

Wokół  raportu "Polska samorządów" i Przyszłość polskiej samorządności podczas święta Wolności i Solidarności w Gdańsku, 2 czerwca

Miasto jako wspólnota, 10 maja

 


POLECAMY


Masz Głos Masz Wybór

Raport z obserwacji Wiadomości TVP

Raport z monitoringu „Wiadomości” TVP podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, który prowadziliśmy w okresie 10-24 maja wspólnie z Towarzystwem Dziennikarskim.

 

Demokracja w Działaniu

Raport z badania postrzegania Ukraińców i mniejszości ukraińskiej w Polsce

Raport Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu opracowany przez   Związek Ukraińców w Polsce nt. stosunku  Polek i Polaków do mniejszości ukraińskiej i Ukraińców w Polsce w okresie styczeń 2018 - maj 2019. Badanie i publikacja zostały wsparte dotacją w programie Demokracja w Działaniu.

 

forumIdei

Nowe publikacje

Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo” – raport przygotowany przez zespół ekspertów pod kierownictwem dr. hab. Dawida Sześciło przedstawiający koncepcję wzmocnienia państwa poprzez wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych.

 

 „Polityka opieki nad małym dzieckiem: usługi edukacyjno-opiekuńcze a instrumenty pieniężne” – analiza dr Doroty Szelewy poświęcona polityce rodzinnej i porównaniu różnych instrumentów wspierania rodziców w opiece nad dziećmi, ich wychowaniu i edukacji.

 

Nie poddawajmy polityki wschodniej – analiza autorstwa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o stosunkach polsko-ukraińskich po wyborach prezydenckich na Ukrainie.   

 

 „Gnębieni, podziwiani i... zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach raport z badania percepcji sygnalistów w Polsce przygotowany przez Grzegorza Makowskiego i Marcina Waszaka w ramach działań dotyczących wsparcia i ochrony prawnej sygnalistów w Polsce.

 


MONITORUJEMY


forumIdei

Zamówienia publiczne pod kontrolą obywatelską
Prowadzony przez nas w Polsce międzynarodowy projekt Pakty Uczciwości otrzymał nagrodę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w kategorii „otwarta administracja państwowa” za działanie na rzecz podnoszenia zaufania do publicznych przetargów poprzez ograniczanie ryzyka korupcji i włączanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

forumIdei
Na polsko-ukraińskiej granicy
Zakończyliśmy trwające od maja do czerwca terenowe badania funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej, podczas których sprawdzaliśmy warunki, w jakich podróżni przekraczają granicę oraz wpływ granicy na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Obserwacja jest częścią działań Bezpieczna i przyjazna granica PL-UA, jakie prowadzimy z Fundacją Odrodzenie z Kijowa.

 


WSPIERAMY


Demokracja w Działaniu

Kampania Organizacje społeczne. To Działa!
Trwa kampania promująca działania organizacji pozarządowych. W czerwcu w jej centrum znaleźli się nauczyciele i nauczycielki przekazujący uczniom takie wartości jak współpraca, szacunek, odwaga, odpowiedzialność, empatia. Wsparciem dla nich są organizacje społeczne. Dzięki  przygotowanym przez nie materiałom edukacyjnym, nauczyciele i nauczycielki prowadzą z młodzieżą projekty, które wychodzą poza podstawę programową. Na profilu kampanii w cyklu #WięcejNiżPodstawa, prezentowane są portrety nauczycieli i nauczycielki z pasją. Zachęcamy do włączenia się do akcji! 

 

Demokracja w Działaniu
VI Kongres Ruchów Miejskich w Ostródzie
Po raz kolejny wsparliśmy organizację Kongresu Ruchów Miejskich. Spotkanie aktywistów miejskich  odbywało się pod hasłem Miasta małe, średnie i duże i było okazją do rozmowy o jakości życia, przyszłości polskich miast i roli samorządu. Zachęcamy do wysłuchania rozmów z uczestnikami i uczestniczkami.

 

Demokracja w Działaniu
Organizacje ekologiczne alarmują – rząd nie ma pomysłu na wody
Koalicja Ratujmy Rzeki / Save the Rivers Coalition, której częścią jest wspierana przez nas Fundacja Greenmind, przekazała Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stanowisko w sprawie „Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Demokracja w Działaniu

20 czerwca obchodziliśmy Dzień Uchodźcy
W Polsce uchodźcom i migrantom od lat pomagają w uregulowaniu ich statusu, w przygotowaniu i adaptacji do życia w Polsce oraz integracji ze społecznością lokalną wyłącznie organizacje społeczne. Takie, jak wspierane przez nas: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Ocalenie, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Refugee.pl, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa z Lublina, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS, Fundacja "Afryka Inaczej", Fundacja na rzecz Tolerancji poprzez Międzykulturowe Zrozumienie, Fundacja Dla Wolności, Nomada Stowarzyszenie, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Emic, Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW z Konstancina-Jeziornej, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), Stowarzyszenie "Dla Ziemi", Stowarzyszenie Homo Faber, grupa CHLEBEM I SOLĄ i uchodźcy.info. Dziękujemy!

 

Demokracja w Działaniu
Monitorowanie praworządności
Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS), który od ponad roku monitoruje i upublicznia przypadki nacisków i represji wobec osób wykonujących zawody prawnicze przedstawił uaktualniony raport „Państwo, które karze”, zawierający opis nacisków i represji wobec osób wykonujących zawody prawnicze: sędziów sądów powszechnych, Sędziów Sądu Najwyższego, prokuratorów i adwokatów. Działalność KOS wspieramy dotacją w programie Demokracja w Działaniu.

 


DZIAŁAMY


Masz Głos Masz Wybór

Laureaci konkursu Super Samorząd 2019
7 czerwca,  już po raz ósmy,  na dorocznej Gali w Zamku Królewskim wręczone zostały nagrody Super Samorząd 2019 dla najciekawszych inicjatyw lokalnych realizowanych we współpracy z władzami samorządowymi. Jury przyznało 7 nagród. W tym roku po raz pierwszy swojego faworyta w plebiscycie wybierali internauci. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

Masz Głos Masz Wybór

Sukces kampanii „Lepiej wybierz!”

Prowadzona przez nas kampania społeczna Lepiej wybierz! zachęcająca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego dotarła do 13 milionów telewidzów i miliona internautów. W spotach wystąpili Mateusz Damięcki, Olga Bołądź, Piotr Machalica, Maria Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz oraz Dorota Wellman.

 

Masz Głos Masz Wybór

Konkurs na esej „Jaka jest Polska?”
W konkursie na esej interpretujący wyniki prowadzonej przez nas od pół roku kampanii społecznej  Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską jury dziennikarzy w składzie: Edwin Bendyk, Max Cegielski, Magdalena Grzebałkowska, Agnieszka Szydłowska i Bartosz Węglarczyk przyznało nagrodę Bartoszowi Kozdębie za esej „Tożsamość porwana”.

 


PUBLIKUJEMY


Przeciwdziałanie Uzależnieniom

Prezentujemy najnowszy numer periodyku o terapii uzależnień „ARKA”, który wydajemy w ramach prowadzonego przez nas od 1992 roku regionalnego programu zajmującego się prewencją , popularyzacją wiedzy, metod i  przeciwdziałania uzależnionym i wychodzenia z uzależnień. Inicjatorem programu był zmarły w ub. roku prof. Wiktor Osiatyński.

forumIdei
Praworządność w Unii
Zachęcamy do lektury analizy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o ostatnich decyzjach PE: uzależnieniu dostępu do unijnych funduszy od stanu praworządności w państwach członkowskich oraz nowego Program Obywateli, Równości, Praw i Wartości, który wspierać ma działania prodemokratyczne w krajach UE.

 


KOMENTUJEMY


blogIdei

Polecamy najnowsze wpisy na bloguIdei
K
omentujemy tu aktualności z polityki i życia społecznego, zwracamy uwagę na sprawy, które mediom i politykom umknęły, prowokujemy, polemizujemy, promujemy nowe pomysły.

Marta Jaroszewicz, Krzysztof Mrozek o problemach pogranicza polsko-ukraińskiego.

 

Grażyna Kopińska o nowelizacji Kodeku Karnego i zapowiadanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pozwie sądowym przeciwko grupie naukowców za opinie na temat projektu ustawy przedstawione w trakcie prac nad nim.

 

Grzegorz Makowski o rządowym pomyśle wcielenia nauczycieli do służby cywilnej.

 

Agnieszka Cianciara o wysokiej frekwencji w wyborach europejskich.

 

Jarosław Flis o wynikach wyborów i przesunięciach w elektoracie głównych partii politycznych.


Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną lub wpłatą 1% podatku: batory.org.pl/wspieraj


Administratorem Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail (lub innych danych, jeśli jesteś także odbiorcą naszych innych materiałów) jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu przesyłania Ci elektronicznego newslettera informującego o prowadzonych przez nas działaniach.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby przesyłania newslettera nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych na potrzeby przesyłania elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas Newslettera Fundacji Batorego, prosimy kliknąć link Wypisz mnie.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów,  prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

FacebookTwitterYouTube
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00
e-mail: informacja@batory.org.pl
www.batory.org.pl