Seminarium "Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?"

Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10A, Warszawa, Sala im J. Turowicza (parter)

22 lutego 2019, godz. 11.00 - 14.30.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 lutego 2019 r.

Pola obowiązkowe zaznaczyliśmy *

Uczestnik
Instytucja
WYBIERZ JEDEN Z WARSZTATÓW
WSZYSTKIE WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ RÓWNOLEGLE W GODZINACH 12.50 - 13.50

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w Seminarium "Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?", a także w celu utrzymywania z Tobą kontaktu i w celu archiwizacyjnym. Jeśli wyrazisz na to dodatkową zgodę – zaznaczając stosowne pola w formularzu zgody poniżej – Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapraszania Cię na nasze wydarzenia, informowania Cię o działalności Fundacji oraz o możliwości wsparcia prowadzonych przez nas działań.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia Ci uczestnictwa w Seminarium "Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?", a także dla otrzymywania informacji o działaniach Fundacji i o możliwości jej wsparcia.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (uczestnictwo w wydarzeniu) oraz w prawnie uzasadnionym interesie Fundacji, którym jest obowiązek dokumentowania realizacji działań statutowych, informowanie o prowadzonych działaniach oraz odwoływanie się do ofiarności publicznej. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Pole wymagane oznaczone jest *.

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o działaniach Fundacji i o możliwości jej  finansowego wsparcia, oraz otrzymywać fundacyjny Newsletter, zaznacz poniższe pola: