Zgłoszenie na konkurs "Nowe Spojrzenie na Polskę"

Prace na konkurs "Nowe Spojrzenie na Polskę"  przyjmujemy za pośrednictwem poniższego formularza do 2 maja 2019.

Wyniki  Konkursu  zostaną  opublikowane na stronach www.batory.org.pl, www.kulturaniepodlegla.pl w terminie do 26 maja 2019.

Autor eseju
Nazwa redakcji

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w konkursie "Nowe Spojrzenie na Polskę", a także w celu kontaktowania się z Tobą w tej sprawie oraz  w celach dokumentacyjnym i  archiwizacyjnym.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia Ci uczestnictwa w konkursie "Nowe Spojrzenie na Polskę".
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody oraz w prawnie uzasadnionym interesie Fundacji, którym jest obowiązek dokumentowania, rozliczania  i archiwizowania prowadzonych  działań statutowych. Twoje dane osobowe będą przechowywane  do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Dane osobowe laurata/laureatów konkursu będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i wypłacenia nagrody. Dane osobowe laurata/laureatów konkursu będą przechowywane przez Fundację przez okres wymagany przepisami prawa,
w tym przez okres konieczny do dochodzenia i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Stron Umowy i będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym Fundacja jest zobowiązana udostępniać dane osobowe Wykonawcy w związku z wypłaconą nagrodą.
Twoje dane osobowe będą przekazane członkom Jury Konkursu "Nowe Spojrzenie na Polskę" w celu rozstrzygnięcia Konkursu.
Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania  Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu "Nowe Spojrzenie na Polskę".

Pole wymagane oznaczone jest *.