Seminarium "Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych"

×

Ostrzeżenie

Submissions for this form are closed.

28 stycznia 2020 r., godz. 10:30 - 14:30

Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa ul. Sapieżyńska 10a
sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza.