Formularz rejestracyjny: Ugody w zamówieniach publicznych

×

Ostrzeżenie

Submissions for this form are closed.

5 kwietnia 2019 r., godz. 11.00 - 14.30

Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa ul. Sapieżyńska 10a
sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza.