Zapraszamy na spotkanie! Remont linii kolejowej Częstochowa – Zawiercie pod społecznym nadzorem

Ratusz, Muzeum Częstochowskie, Częstochowa, al. NMP 45

godz. 13.30-15.30

 

 
Uczestniczka / Uczestnik
Nazwa instytucji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w spotkaniu "Remont linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie pod społecznym nadzorem", a także w celu utrzymywania z Tobą kontaktu i w celu archiwizacyjnym. Jeśli wyrazisz na to dodatkową zgodę – zaznaczając stosowne pola w formularzu zgody poniżej – Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapraszania Cię na nasze wydarzenia, informowania Cię o działalności Fundacji oraz o możliwości wsparcia prowadzonych przez nas działań.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia Ci uczestnictwa w spotkaniu "Remont linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie pod społecznym nadzorem", a także dla otrzymywania informacji o działaniach Fundacji i o możliwości jej wsparcia.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (uczestnictwo w wydarzeniu) oraz w prawnie uzasadnionym interesie Fundacji, którym jest obowiązek dokumentowania realizacji działań statutowych, informowanie o prowadzonych działaniach oraz odwoływanie się do ofiarności publicznej. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Pola wymagane oznaczone są *

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o działaniach Fundacji i o możliwości jej  finansowego wsparcia, oraz otrzymywać fundacyjny Newsletter, zaznacz poniższe pola: