Debata ECFR „Gambit ukraiński — Nadzieje i zagrożenia prezydentury Zełenskiego”

Wtorek 1 października 2019 r., godz. 10:30-14:00
Sala Turowicza, Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a

Udział w debacie jest bezpłatny, ale uprzejmie prosimy o rejestrację do 30 września.

Dyskusja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Uczestnik
Nazwa instytucji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w debacie „Gambit ukraiński — Nadzieje i zagrożenia prezydentury Zełenskiego”, a także w celu utrzymywania z Tobą kontaktu i w celu archiwizacyjnym. Jeśli wyrazisz na to dodatkową zgodę – zaznaczając stosowne pola w formularzu zgody poniżej – Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapraszania Cię na nasze wydarzenia, informowania Cię o działalności Fundacji oraz o możliwości wsparcia prowadzonych przez nas działań. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia Ci uczestnictwa w debacie „Gambit ukraiński — Nadzieje i zagrożenia prezydentury Zełenskiego”, a także dla otrzymywania informacji o działaniach Fundacji i o możliwości jej wsparcia.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (uczestnictwo w wydarzeniu) oraz w prawnie uzasadnionym interesie Fundacji, którym jest obowiązek dokumentowania realizacji działań statutowych, informowanie o prowadzonych działaniach oraz odwoływanie się do ofiarności publicznej. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom / Twoje dane osobowe będą przekazane  [NAZWA PODMIOTU - JEŚLI JEST UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA LUB JEŚLI JEST WSPÓŁORGANIZATOR/PARTNER WYDARZENIA, CZY INNA INSTYTUCJA, KTÓREJ PRZEKAZUJEMY /UDOSTĘPNIAMY DANE np. ClickMeeting w przypadku Webinarium Masz Głosa] w celu [PODAĆ CEL NP. W CELACH SPRAWOZDAWCZYCH/W CELU ORGANIZACJI NAZWA WYDARZENIA, W CELU WYSYŁANIA INFORMACJI ]. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmie serwisującej nasz system informatyczny.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Pole wymagane oznaczone jest *.

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o działaniach Warszawskiego Biura ECFR oraz Fundacji im. Stefana Batorego, a także o możliwości jej finansowego wsparcia, oraz otrzymywać fundacyjny Newsletter, zaznacz poniższe pola: